Postanowienie 146/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian