Postanowienie Nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komis wyborczych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian