Poziomy odzysku i recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Kcynia informuje:

ZA ROK 2013.

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Uskom Żnin Spółka z o.o.

Wawrzynki 35

88-400 Żnin

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

 

Ul. Dworcowa 15-wjazd od ul. Nakielskiej

89-240 Kcynia

 

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek               od godz. 15.00 do godz. 18.00

Środa                          od godz. 12.00 do godz. 15.00

Piątek                         od godz. 12.00 do godz. 15.00

Podmiot prowadzący PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Poziomy odzysku osiągnięte w 2013 r.

Gmina Kcynia osiągnęła w roku 2013 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 4,18%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,metali, tworzyw sztucznych i szkła: 10,05%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100%.

ZA ROK 2014

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Uskom Żnin Spółka z o.o.

Wawrzynki 35

88-400 Żnin

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Ul. Dworcowa 15-wjazd od ul. Nakielskiej

89-240 Kcynia

 

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek               od godz. 15.00 do godz. 18.00

Środa                          od godz. 12.00 do godz. 15.00

Piątek                         od godz. 12.00 do godz. 15.00

Podmiot prowadzący PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Poziomy odzysku osiągnięte w 2014 r.

Gmina Kcynia osiągnęła w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 2,78%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,metali, tworzyw sztucznych i szkła: 15,31%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100%.

 

 

ZA ROK 2015

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

od 1.I.2015 r.

USKOM Żnin Spółka z o.o.

Wawrzynki 35

88-400 Żnin

od 2.VII.2015 r.

NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Wawrzynki 35

 • Żnin

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Ul. Dworcowa 15-wjazd od ul. Nakielskiej

89-240 Kcynia

 

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek               od godz. 15.00 do godz. 18.00

Środa                          od godz. 12.00 do godz. 15.00

Piątek                         od godz. 12.00 do godz. 15.00

Podmiot prowadzący PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Poziomy odzysku osiągnięte w 2015 r.

Gmina Kcynia osiągnęła w roku 2015 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,00%.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,96%.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100%.

ZA ROK 2016

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Wawrzynki 35

88-400 Żnin

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Ul. Dworcowa 15-wjazd od ul. Nakielskiej

89-240 Kcynia

 

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek               od godz. 15.00 do godz. 18.00

Środa                          od godz. 12.00 do godz. 15.00

Piątek                         od godz. 12.00 do godz. 15.00

Podmiot prowadzący PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Poziomy odzysku osiągnięte w 2016 r.

Gmina Kcynia osiągnęła w roku 2016 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,050%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,metali, tworzyw sztucznych i szkła: 20,180%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100%.

 

 

ZA ROK 2017

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Wawrzynki 35

88-400 Żnin

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Ul. Dworcowa 15-wjazd od ul. Nakielskiej

89-240 Kcynia

 

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek               od godz. 15.00 do godz. 18.00

Środa                          od godz. 12.00 do godz. 15.00

Piątek                         od godz. 12.00 do godz. 15.00

Podmiot prowadzący PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

Ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Poziomy odzysku osiągnięte w 2017 r.

Gmina Kcynia osiągnęła w roku 2017 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,000%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,metali, tworzyw sztucznych i szkła: 26,900%.

 

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100%.

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian