Prognoza oddziaływania na środowisko.

  • Nr karty/rok 2/2019
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Żurawia
  • Znak sprawy RI.6721.2.1.2018
  • Dokument wytworzył Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
  • Data dokumentu 13.03.2019
  • Dokument zatwierdził Burmistrz Kcyni
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7784
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2019, 6/2019, 7/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian