Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II)

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kcynia
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej oraz środków własnych
  • Data ogłoszenia 11.07.2019
  • Data składania ofert 26.07.2019
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Data otwarcia ofert 26.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 9:30
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Kcynia; ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia; Sekretariat - pok. 103
  • Numer UZP/TED 572521-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian