Regulamin konkursu

KONKURS NA TYTUŁ „SPOŁECZNIKA ROKU GMINY KCYNIA”

Na mocy Uchwały Nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Kcyni przyznaje tytuł „Społecznika Roku Gminy Kcynia”. Tytuł ten przyznawany jest osobie fizycznej podejmującej nieodpłatnie działania na rzecz mieszkańców i na rzecz Gminy Kcynia, która nie zajmuje funkcji publicznej i kieruje się mottem „Dawać innym i działać na rzecz innych bezinteresowanie”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni, a jego organizatorem jest Rada Miejska w Kcyni. Celem konkursu na „Społecznika Roku Gminy Kcynia” jest promowanie osób podejmujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim.
Tytuł „Społecznika Roku Gminy Kcynia” jest tytułem honorowym nadawanym corocznie za działalność za rok ubiegły.
Kandydatów może zgłaszać co najmniej 5-osobowa grupa pełnoletnich obywateli z terenu Gminy Kcynia, dowolna instytucja, stowarzyszenie lub organizacja.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Gminy Kcynia” można zgłaszać do końca stycznia każdego roku na adres: „Rada Miejska w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, Biuro Rady”.

Formularz karty zgłoszenia i regulamin dostępny jest poniżej.

Podstawa:
– Uchwała Nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Kcynia”
– Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Kcynia”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian