Rolniku! Czy już się spisałeś?

Uwaga Rolniku! Powszechny Spis Rolny 2020!

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzany jest  Powszechny Spis Rolny. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą między innymi do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Spis rolny przeprowadzany będzie według stanu na dzień     1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Odmowa udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny zgodnie z art. 56 i 57  ustawy o statystyce publicznej. Spisu dokonuje użytkownik gospodarstwa rolnego.

Na terenie Gminy powołane zostało Gminne Biuro Spisowe, które koordynuje prawidłowy przebieg spisu oraz pracę rachmistrzów. Od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. rolnicy będą mogli spisać się za pomocą strony internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl poprzez znajdującą się tam aplikację lub udać się do Gminnego Biura Spisowego gdzie przygotowane zostały dla rolników stanowiska do samospisu internetowego.

Aby dokonać samospisu należy znać numer gospodarstwa rolnego nadany przez GUS, który został wysłany do rolników pocztą w piśmie od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Poza tym rolnicy mogą spisać się dzwoniąc na infolinię spisową                        22 279 99 99 wew. 1.

Od 16 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany będzie wywiad telefoniczny przez ankieterów telefonicznych.

Natomiast od dnia 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. jeżeli rolnik nie spisze się samodzielnie skontaktuje się z nim rachmistrz spisowy.

W przypadku pytań konsultanci infolinii spisowej będą dostępni w godzinach od 8:00 do 20:00. Po godzinach pracy infolinii spisowej uruchomiony zostanie automatyczny system informacji statystycznej.

 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Marek Szaruga

Informacje

Rejestr zmian