Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 10
Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 10
Uchwała Nr XXXIII/262/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekazania w 2021 r. środków finansowych na WFWPSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle n Notecią 10
Zarządzenie Nr 75.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Przedszkola Miejskiego w Kcyni 10
Uchwała Nr XXXV/278/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia 10
INFORMACJA o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia ogłoszonego 2 września 2021r. 10
Raport o stanie dostępności 10
Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością 10
UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10
ZARZĄDZENIE NR 141.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 października 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok 10
« 1 2 271 272 273 274 275 277 278 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>