Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Gmina Kcynia, działając w oparciu o art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm. – dalej: PZP) informuje, iż zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP (tzw. zamówienie „in-house”).

Szczegóły w załączonej informacji (plik: Odbiór.odpadów.2021_U_ZWR_info.BIP_ZU.zam._67.11.PZP.pdf).

Gmina Kcynia, działając w oparciu o art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm. – dalej: PZP) informuje, iż zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP (tzw. zamówienie „in-house”).

Szczegóły w załączonej informacji (plik: Odbiór.odpadów.2020_U_ZWR_info.BIP_ZU.zam._67.13.PZP.pdf).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian