Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia RR.6220.8.2021.AK 21.07.2021 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.8.2021.AK o zebranym mat. dowodowym Szczegóły
Zarządzenia 91.2021 14.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Kcyni z dhnia 14 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.3.2021.AK 15.07.2021 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.3.2021.AK o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania Szczegóły
Zarządzenia 84.2021 30.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Zarządzenia 88.2021 12.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie 88.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku Ośrodku Zdrowia w Chwaliszewie Szczegóły
Zarządzenia 90.2021 14.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie 90.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia skąłdu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenia 89.2021 14.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Obwieszczenia 15/2021 (RI.6733.7.202.JW) 08.07.2021 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6733.7.202.JW Burmistrza Kcyni z dnia 8 lipca 2021 r. o wydanej decyzji Burmistrza Kcyni ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Zarządzenia 87.2021 09.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 87.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego oraz powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model 266 10.9t o numerze rejestracyjnym CNA 98FT, będącego własnością Gminy Kcynia. Szczegóły
Zarządzenia 71.2021 25.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 71.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 3 161 162 »