Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 149.2019 30.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 149.2019 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 154.2019 11.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 11.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Zarządzenia 153.2019 09.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 09.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Zarządzenia 152.2019 09.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 152.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 09.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Zarządzenia 157.2019 13.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 157.2019 r. Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Korka w Rozstrzębowie na czas jego nieobecności Szczegóły
Zarządzenia 148.2019 30.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 148.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady XII/107/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady XII/108/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sieprnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Zarządzenia 151.2019 06.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 151.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 6 września 2019 r. w sprawie sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.6.2019.AS 11.09.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6733.6.2019.AS. z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
« 1 2 3 100 101 »