Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 11.2020 20.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 216.2019 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 216.2020 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2020, nr 2/2020, nr 3/2020, nr 4/2020 Szczegóły
Zarządzenia 6.2020 15.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 6.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” Szczegóły
Zarządzenia 5.2020 15.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 5.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE I WOLONTARIAT” Szczegóły
Zarządzenia 4.2020 15.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 4.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” Szczegóły
Zarządzenia 3.2020 15.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 3.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” Szczegóły
Zarządzenia 8.2020 16.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 8.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 7.2020 16.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 7.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli Szczegóły
Zarządzenia 9.2020 16.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 9.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami zlikwidowanych szkół Szczegóły
Zarządzenia 2.2020 13.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 2.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na czas jego nieobecności Szczegóły
« 1 2 3 113 114 »