Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia RI.6733.3.2019.AS 20.05.2019 Obowiązujący Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 20 maja 2019 r. RI.6733.3.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Szczegóły
Zarządzenia 97.2019 17.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 97.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.2.2019.JW 17.05.2019 Obowiązujący Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV Szczegóły
Zarządzenia 93.2019 16.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie 93.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Zarządzenia 86.2019 25.04.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 86.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 96.2019 17.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 96.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Zarządzenia 95.2019 17.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 95.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Zarządzenia 94.2019 17.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 94.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły
Zarządzenia 92.2019 16.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 92.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 16 maja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 91.2019 16.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 91.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni z zajmowanego stanowiska Szczegóły
« 1 2 3 90 91 »