Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 128.2021 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Zarządzenia 132.2021 08.10.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 132.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r. Szczegóły
Zarządzenia 131.2021 08.10.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 131.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym Szczegóły
Zarządzenia 125.2021 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 125.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Zarządzenia 124.2021 28.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 124.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 28 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Zarządzenia 123.2021 28.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 123.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 28 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Zarządzenia 127.2021 30.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 127.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok Szczegóły
Uchwały Rady XXXVI/289/2021 30.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Rady XXXVI/286/2021 30.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia. Szczegóły
Zarządzenia 126.2021 30.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 126.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Szczegóły
« 1 2 3 169 170 »