Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady XXV/206/2020 24.09.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Polnej Szczegóły
Uchwały Rady XXV/205/2020 24.09.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Dziewierzewie 118a/1, stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady XXV/204.2020 24.09.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejenj umowy najmu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady XXV/203/2020 24.09.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 wqrzesnia 2020 r. w sprawie przystapienia do sprządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady XXV/202/2020 24.09.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni Szczegóły
Uchwały Rady XXV/201/2020 24.09.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kcyni Szczegóły
Zarządzenia 112.2020 14.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Paulina Szczegóły
Zarządzenia 115.2020 21.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 115.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 21 wrzesnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.4.2020 17.09.2020 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6733.4.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Zarządzenia 113.2020 17.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 113.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży. Szczegóły
« 1 2 3 132 133 »