Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 77.2020 26.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 77.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.9.2010 02.07.2020 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6733.9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 lipca 2020 r. Szczegóły
Uchwały Rady XXII/186/2020 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 74.2020 25.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 74.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Zarządzenia 73.2020 25.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 73.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Zarządzenia 70.2020 12.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady XXII/190/2020 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
Uchwały Rady XXII/188/2020 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady XXII/185/2020 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania Szczegóły
Uchwały Rady XXII/187/2020 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 125 126 »