Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 27.2017 27.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły
Zarządzenia 26.2017 17.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 26.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni Szczegóły
Zarządzenia 25.2017 07.03.2017 Obowiązujący Zarzadzenie Nr 25.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Nowa Wieś Notecka Szczegóły
Zarządzenia 24.2017 07.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 24.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Zarządzenia 23.2017 01.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 23.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 1 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Zarządzenia 22.2017 24.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 22.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia 21.2017 23.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 21.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku toalety publicznej przy ul. Strażackiej w Kcyni Szczegóły
Zarządzenia 20.2017 21.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 20.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.1.2017 24.04.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Zarządzenia 19.2017 20.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 19.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Nowa Wieś Notecka Szczegóły
« 1 2 160 161 162 163 164 167 168 »