Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 17.2017 16.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 17.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu na sprzedaż lokalu uzytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 16.2017 16.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 16.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 15.2017 31.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 15.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Zarządzenia 14.2017 31.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 14.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru, służb dyżurnych i punktu kontaktowego na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 13.2017 31.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 13.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Zarządzenia 12.2017 19.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 12.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2017 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych…. Szczegóły
Zarządzenia 11.2017 19.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 11.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanioe projektu graficznego logo Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 10.2017 17.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 10.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Zarządzenia 9.2017 17.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 9.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
Zarządzenia 8.2017 16.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrz Kcyni z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego niegraniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 167 168 169 170 171 173 174 »