Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 112.2021 06.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 112.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Szczegóły
Zarządzenia 108.2021 31.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie 108.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu wynajmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
Zarządzenia 110.2021 01.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie 110.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie na czas jego nieobecności Szczegóły
Uchwały Rady XXXV/281/2021 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2021. Szczegóły
Uchwały Rady XXXV/282/2021 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/282/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Szczegóły
Obwieszczenia RI.6730.44.2020.JW 02.09.2021 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6730.44.2020.JW o zakończeniu postepowania administracyjnego Szczegóły
Obwieszczenia RI.6730.41.2020.JW 02.09.2021 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6730.41.2020.JW o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Zarządzenia 109.2021 31.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie 109.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia Szczegóły
Zarządzenia 107.2021 30.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie 107.2021 Burmistrza Kcyni w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Suchoręcz Szczegóły
Zarządzenia 106.2021 27.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 106.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu postepowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni przy prowadzeniu i załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Szczegóły
« 1 2 3 4 167 168 »