Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
21.03.2019 01.04.2019 podinspektor ds. ewidencji ludności Szczegóły
07.03.2019 19.03.2019 referent ds. ewidencji ludności Szczegóły
19.02.2019 04.03.2019 młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Szczegóły
« »