Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie obiektu, do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie na terenie Gminy Kcynia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy Referat Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców Szczegóły
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Szczegóły
Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników Referat Edukacji, promocji, Sportu i Kultury Szczegóły
Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Wydawanie dowodów osobistych REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Szczegóły
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »