Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy Referat Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców Szczegóły
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Szczegóły
Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników Referat Edukacji, promocji, Sportu i Kultury Szczegóły
Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Wydawanie dowodów osobistych REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Szczegóły
Wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny/ przy wykonywaniu polowań , w tym ustalenie wysokości odszkodowania Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »