Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydawanie kserokopii dowodu osobistego REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Poświadczenie własnoręczności podpisu REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Szczegóły
Dodatek energetyczny Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Dodatki mieszkaniowe Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Zajęcie pasa drogowego Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »