Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zmiana wydanej decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Szczegóły
Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Udzielenie zgody na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Ewidencja działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Kcynia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »