Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Najem lub dzierżawa mienia komunalnego Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Nabycie na własność lokalu mieszkalnego Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Decyzja na wycięcie drzew Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Udzielenie informacji o środowisku Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Ulga w podatku rolnym REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »