Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Pełnomocnictwo dot. czynności meldunkowych REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY Szczegóły
Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY Szczegóły
Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Wpisanie do rejestru wyborców w części B REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Wpisanie do rejestru wyborców w części A REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »