Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.06.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
17.06.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia Szczegóły
04.08.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania. Szczegóły
05.07.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
04.08.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania Szczegóły
05.07.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia Szczegóły
04.08.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania Szczegóły
17.06.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni Szczegóły
05.07.2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni Szczegóły
18.04.2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
« 1 2 »