Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.04.2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
29.03.2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
13.03.2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
13.03.2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
27.09.2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania. Szczegóły
30.08.2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
05.09.2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
« »