Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.06.2020 19.06.2020 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Dziewierzewie Szczegóły
13.12.2019 20.12.2019 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2020 Szczegóły
01.08.2019 08.08.2019 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Sipiorach Szczegóły
25.06.2018 05.07.2018 Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr ewid. 279/39 w Szczepicach, gm. Kcynia Szczegóły
14.06.2018 21.06.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
23.05.2018 30.05.2018 Gmina Kcynia. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Szczegóły
17.05.2018 25.05.2018 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych Szczegóły
« »