Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
31.10.2019 15.11.2019 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
01.08.2019 08.08.2019 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Sipiorach Szczegóły
29.07.2019 12.08.2019 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły
11.07.2019 26.07.2019 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły
16.05.2019 24.05.2019 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych Szczegóły
10.04.2019 25.04.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo Szczegóły
21.02.2019 28.02.2019 Zakup wraz z dostawą kruszywa do podbudowy dróg gminnych Szczegóły
21.12.2018 04.01.2019 Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych Szczegóły
19.10.2018 31.10.2018 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
03.10.2018 08.11.2018 Świadczenie usług na terenie Gminy Kcynia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
« 1 2 »