Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejksiej w Kcyni z dnia 24 paździenrika 2019 r. w sprawie „Programu współrpacy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 24.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.10.2019
  • Data wejścia w życie 24.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIV/125/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian