Uchwała Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017-2027

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian