Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego / Wycofanie złożonego wniosku przed formalnym wszczęciem postępowania administracyjnego

  • Wydział Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  • Termin załatwienia Do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa Dorota Hejnicka
  • Miejsce załatwienia Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 33
  • Miejsce odbioru Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Wymagane dokumenty Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego.
  • Opłaty Nie dotyczy - nastąpi zwrot wniesionej opłaty.
  • Tryb odwoławczy Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Kcyni.
  • Uwagi

   – Jeżeli prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego nie dotyczyło sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego, nastąpi zwrot wniesionej opłaty administracyjnej – na numer rachunku bankowego podany we wniosku o umorzenie postępowania.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz.U. tj. z 2016 r., poz. 23),

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian