Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni

  • Nr karty/rok 2/2021
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kcynia dz. 688/17 i 688/18
  • Znak sprawy N.NZ.9022.2.2.48.21
  • Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią
  • Data dokumentu 17.06.2021
  • Dokument zatwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Kcyni, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 206)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2021, 3/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian