Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia

  • Nr karty/rok 7/2021
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Północna część wsi Żurawia, gmina Kcynia
  • Znak sprawy WOO.411.151.2021.KB
  • Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 05.07.2021
  • Dokument zatwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Kcyni, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 206)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2021, 9/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian