Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko – północna część wsi Żurawia, gmina Kcynia

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia

  • Nr karty/rok 8/2021
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Żurawia ( gmina: Kcynia, powiat: nakielski )
  • Znak sprawy N.NZ.9022.2.2.50.21
  • Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią
  • Data dokumentu 17.06.2021
  • Dokument zatwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Kcyni, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 206)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2021, 9/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian