Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

  • Wydział Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury
  • Termin załatwienia Do 7 dni od złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Anna Duda-Nowicka
  • Miejsce załatwienia Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, piętro II, pokój nr 205
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 30
  • Miejsce odbioru Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, piętro II, pokój nr 205
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno – informacyjnych
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
  • Uwagi

   REGULAMIN WYDAWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH GMINY KCYNIA
   PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

   1. Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni przekazuje bezpłatnie materiały promocyjne do dyspozycji wyłącznie organizatorom projektów, które mają szczególne znaczenie dla promocji Miasta i Gminy Kcynia.

   2. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim na realizację przedsięwzięć
   o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza Kcyni.

   3. Materiały promocyjne wydawane będą na podstawie wniosku rozpatrzonego przez Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.

   4. Formularz wniosku o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych jest do pobrania poniżej.

   5. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23,  89-240 Kcynia.

   6. Złożone wnioski Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury będzie rozpatrywał w terminie 7 dni od daty otrzymania  wniosku.

   7. Rozpatrywane będą tylko wnioski czytelnie wypełnione i podpisane.

   8. Ostateczną decyzję w sprawie wydania materiałów promocyjnych podejmuje Burmistrz Kcyni.

   9. O decyzji wnioskujący będą powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Informacje będzie można także uzyskać w Referacie Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury pod numerem tel. 52 589 37 30.

   10. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nastąpi wydanie materiałów promocyjnych.

   11. Materiały promocyjne wydawane będą codziennie w godzinach 9.00-14.00 w Referacie Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, pokój nr 205.

   12. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż zamawiana, jak również mogą być dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju lub wersji językowych.

  • Podstawa prawna

   Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Kcyni z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych podmiotom zewnętrznym.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian