Wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego

Poniżej znajdą Państwo linki do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych dot. zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, tj.:

1) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) Wniosek o zmianę wydanej decyzji o warunkach zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inną osobę,

4) Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego w jednej z powyższych spraw (w celu ułatwienia umorzenia postępowania już wszczętego),

5) Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia,

6) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kcynia.

Wszystkie wzory są dostępne w dwóch formatach :

  • formularz Word, który można wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować albo od razu wydrukować i wypełnić ręcznie (długopisem lub nieścieralnym atramentem),
  • plik pdf, który można wydrukować i wypełnić ręcznie (długopisem lub nieścieralnym atramentem).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian