Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Kcyni dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
  • Osoba kontaktowa Adam Kaczmarek
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 45
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
   Załączniki:
   - oświadczenie

  • Opłaty - opłata skarbowa 50 zł,- do wniosku Opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni , nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 , dowód wpłaty dołącza się do wniosku
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   OPŁATA SKARBOWA – ZA ZMIANĘ WPISU

   – opłata skarbowa w wysokości  50 %  opłaty podstawowej jeżeli dotyczy zmiany polegającej na  rozszerzeniu zakresu działalności  – tj.  25 zł- do wniosku

   Opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni ,

   nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 , dowód wpłaty dołącza się do wniosku

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian