Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Zgodnie z KPA – do 30 dni.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Hemerling
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Telefon kontaktowy 52 589 43 95
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - filia, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie
   2.Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
   3. Protokół graniczny
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Sąd Rejonowy w Szubinie za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629 ze zm.), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r., Nr 45, poz. 453), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian