Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do oddania w użyczenie – część działki 588 położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian