Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-03 13:32:35 Zarządzenie Nr 77.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły
2 2020-07-02 22:40:52 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 lipca 2020 r. Szczegóły
3 2020-06-30 11:53:24 Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
4 2020-06-29 14:30:25 Zarządzenie Nr 74.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
5 2020-06-29 14:08:51 Zarządzenie Nr 73.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
6 2020-06-29 10:14:53 Zarządzenie Nr 70.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
7 2020-06-26 13:02:03 Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
8 2020-06-26 12:57:12 Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
9 2020-06-26 12:54:06 Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania Szczegóły
10 2020-06-26 12:49:03 Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 205 206 207 »