Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-15 11:08:53 Zarządzenie 129.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
2 2019-07-15 09:03:50 O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą Burmistrz Kcyni informuje, że w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą w zbożach jarych, rzepakach, rzepikach, kukurydzy na ziarno, kukurydzy… Szczegóły
3 2019-07-15 08:37:39 O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą. Burmistrz Kcyni… Szczegóły
4 2019-07-15 08:29:57 OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 71 w Kcyni OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 71   w  Kcyni Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2… Szczegóły
5 2019-07-11 14:32:26 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły
6 2019-07-10 14:34:07 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI Szczegóły
7 2019-07-09 13:43:29 Zarządzenie Nr 118.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika M-GOPS w Kcyni Szczegóły
8 2019-07-09 13:41:00 Zarządzenie Nr 119.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika M-GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
9 2019-07-09 13:36:06 Zarządzenie Nr 120.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Iwony Krakowiak zatrudnionej na stanowisku inspektora w MG-OPS w Kcyni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Szczegóły
10 2019-07-09 13:31:25 Zarządzenie Nr 121.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
« 1 2 3 4 155 156 157 »