Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-07-23 11:46:35 Obwieszczenie RR.6220.8.2021.AK o zebranym mat. dowodowym Obwieszczenie RR.6220.8.2021.AK z dnia 21 lipca 2021 r. o zebranym mat. dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz… Szczegóły
2 2021-07-22 13:58:34 Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Kcyni z dhnia 14 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
3 2021-07-22 12:16:36 Sprawozdanie II kwartał 2021 Szczegóły
4 2021-07-19 11:06:35 Obwieszczenie RR.6220.3.2021.AK o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania Obwieszczenie RR.6220.3.2021.AK  z dnia 15 lipca 20221 r. o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 11/2018 z dnia 20.12.2018 r. znak: RR.6220.8.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji… Szczegóły
5 2021-07-15 09:20:05 Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
6 2021-07-15 09:15:04 Zarządzenie 88.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku Ośrodku Zdrowia w Chwaliszewie Szczegóły
7 2021-07-15 09:03:47 Zarządzenie 90.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia skąłdu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
8 2021-07-15 09:00:17 Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
9 2021-07-09 13:53:56 Obwieszczenie RI.6733.7.202.JW Burmistrza Kcyni z dnia 8 lipca 2021 r. o wydanej decyzji Burmistrza Kcyni ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
10 2021-07-09 08:56:25 Zarządzenie Nr 87.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego oraz powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model 266 10.9t o numerze rejestracyjnym CNA 98FT, będącego własnością Gminy Kcynia. Szczegóły
« 1 2 3 4 254 255 256 »