Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-19 12:36:51 Porządek i projekty XIX sesji Rady Miejskiej Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 r. / czwartek / o godz.12.00   w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.… Szczegóły
2 2020-02-18 13:14:56 Zarządzenie Nr 18.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
3 2020-02-17 14:24:27 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
4 2020-02-12 13:43:32 Kcyńska Rada Seniorów Kcyńska Rada Seniorów została powołana na mocy Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Kcyni. Szczegóły
5 2020-02-12 13:12:52 Ogłoszenie o naborze kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów Burmistrz Kcyni na podstawie Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ogłasza nabór kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne o… Szczegóły
6 2020-02-12 11:01:45 Zarządzenie Nr 17.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Sipiorach Szczegóły
7 2020-02-11 14:01:03 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu RR.6220.10.2018 Szczegóły
8 2020-02-10 08:49:56 Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
9 2020-02-07 13:25:57 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
10 2020-02-07 12:50:14 Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi (RI.271.1.301275.2020) Szanowni Państwo, przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej. W związku z powyższym wszystkie informacje i pliki niezbędne do zapoznania się z zakresem zamówienia, przygotowania i złożenia oferty znajdują się… Szczegóły
« 1 2 3 4 185 186 187 »