Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-21 08:31:37 Zarządzenie Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
2 2019-11-21 08:25:58 Zarządzenie Nr 186.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
3 2019-11-21 08:22:32 Zarządzenie Nr 185.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania Szczegóły
4 2019-11-21 08:18:47 Zarządzenie Nr 178.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 paździenrika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku toalety publicznej przy ul. Strażackiej w Kcyni Szczegóły
5 2019-11-20 14:53:41 Zarządzenie Nr 187.2019 Burmistrza Kcyniz dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastepującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na czas jego nieobecności Szczegóły
6 2019-11-20 14:30:20 Porządek i projekty XV sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
7 2019-11-20 14:25:19 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
8 2019-11-20 14:21:53 Zarządzenie Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
9 2019-11-20 12:02:25 Zarządzenie Nr 182.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
10 2019-11-14 12:32:29 Zarządzenie Nr 167.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
« 1 2 3 4 173 174 175 »