Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-06 08:24:55 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek, nie mających osobowości prawnej – zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości 1) Podstawa prawna: A)  Ustawa z dnia… Szczegóły
2 2020-04-06 08:13:51 Zarządzenie Nr 37.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
3 2020-04-03 13:14:42 Obwieszczenie RR.6220.7.2020 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie RR.6220.7.2020 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów… Szczegóły
4 2020-04-03 10:36:47 Zarządzenie Nr 36.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia. Szczegóły
5 2020-04-03 10:32:59 Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
6 2020-04-01 14:00:42 Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
7 2020-04-01 13:50:04 Petycja "NIE dla masztu telefonii komórkowej" Szczegóły
8 2020-04-01 11:35:46 Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok i informacji o kształtowaniu się WPF wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
9 2020-03-30 11:25:42 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia - Kcynia ul. E. Jurczyka, obręb Kcynia dz. 878/2 Szczegóły
10 2020-03-26 13:09:00 Komunikat Nr 1 Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
« 1 2 3 4 190 191 192 »