Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-14 07:24:56 Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  (… Szczegóły
2 2021-10-11 13:58:41 ZARZĄDZENIE NR 132.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r. Zarządzenie Nr 132.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r. Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.… Szczegóły
3 2021-10-08 11:32:43 Deklaracja dostępności https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/deklaracja-dostepnosci-2/ Szczegóły
4 2021-10-08 11:31:34 Plan działania Urzędu Miejskiego w Kcyni siedziba główna oraz filia przy ul. Dworcowej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 Szczegóły
5 2021-10-08 11:30:27 Zapewnienie dostępności Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z… Szczegóły
6 2021-10-08 11:28:34 Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na bazie umowy zawartej w dniu 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Kcynia a Polskim Związkiem Głuchych Oddział… Szczegóły
7 2021-10-08 11:27:44 Raport o stanie dostępności Szczegóły
8 2021-10-08 11:25:14 Koordynator dostępności Ewa Hałas tel. 52 589 37 30, e-mail:   Zarządzenie Nr 108.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim… Szczegóły
9 2021-10-08 08:39:20 ZARZĄDZENIE NR 131.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym Zarządzenie Nr 131.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym… Szczegóły
10 2021-10-06 11:23:08 Zarządzenie Nr 125.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży ZARZĄDZENIE NR 125.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2… Szczegóły
« 1 2 3 4 265 266 267 »