Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-25 13:51:04 Wyniki głosowania z sesji rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. Szczegóły
2 2020-09-25 13:49:44 Uchwała Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Polnej Szczegóły
3 2020-09-25 13:25:23 Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Dziewierzewie 118a/1, stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
4 2020-09-25 13:17:50 Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejenj umowy najmu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
5 2020-09-25 13:15:07 Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 wqrzesnia 2020 r. w sprawie przystapienia do sprządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia Szczegóły
6 2020-09-25 13:12:23 Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni Szczegóły
7 2020-09-25 13:06:18 Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kcyni Szczegóły
8 2020-09-25 12:08:49 Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Paulina Szczegóły
9 2020-09-25 08:35:00 Zarządzenie Nr 115.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 21 wrzesnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
10 2020-09-22 15:27:31 Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży - Kcynia ul. Bolesława Pobożnego dz. 177/11 Szczegóły
« 1 2 3 4 214 215 216 »