Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2021-09-14 11:40:51 Zarządzenie 105.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
12 2021-09-10 12:46:36 Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
13 2021-09-09 14:06:57 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Nr 6/2021 znak RR.6220.5.2021.AK z dnia 9 września 2021 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi w m.… Szczegóły
14 2021-09-09 13:59:29 Obwieszczenie o wydanej decyzji 6/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2021 znak RR.6220.5.2021.AK z dnia 9 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi w m. Słupowiec, Gmina Kcynia, województwo Kujawsko-pomorskie." Szczegóły
15 2021-09-06 14:02:17 Zarządzenie Nr 112.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Szczegóły
16 2021-09-06 13:58:03 Zarządzenie 108.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu wynajmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
17 2021-09-06 13:49:31 Zarządzenie 110.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie na czas jego nieobecności Szczegóły
18 2021-09-03 11:33:51 Uchwała Nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2021. Szczegóły
19 2021-09-03 11:07:42 Uchwała Nr XXXV/282/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Szczegóły
20 2021-09-03 08:42:51 Obwieszczenie RI.6730.44.2020.JW o zakończeniu postepowania administracyjnego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 262 263 264 »