Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2020-07-31 08:16:17 Wyniki głosowania z sesji XXIII Rady Miejskiej Szczegóły
12 2020-07-31 08:14:48 Uchwała Nr XXIII.191.2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 20/3, 20/4, 20/5, 20/6 oraz części działek nr 20/2 i 21/1 położonych w obrębie Malice, gmina Kcynia" Szczegóły
13 2020-07-30 11:00:15 Sprawozdania finansowe za II kwartał 2020 r. Sprawozdania finansowe za II kwartał 2020 r. Szczegóły
14 2020-07-27 19:39:02 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2020 r. RI.6733.4.2020 Szczegóły
15 2020-07-27 13:14:33 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi Szczegóły
16 2020-07-27 09:47:15 Zarządzenie Nr 82.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 3 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2020 Szczegóły
17 2020-07-27 09:40:54 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni Uprzejmie zawiadamiam, że działając w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie  gminnym z dnia 8 marca 1990 r. / Dz. U. z 2020 r. poz. 713 / i… Szczegóły
18 2020-07-23 09:12:45 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 lipca 2020 r. RI.6733.9.2019 o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
19 2020-07-21 11:47:36 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków… Szczegóły
20 2020-07-20 13:22:57 Zarządzenie Nr 86.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 208 209 210 »