Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2041 2017-04-12 14:15:41 Plan gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
2042 2017-04-12 13:19:45 Inicjatywa lokalna Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych, i to niekoniecznie za dodatkowe środki. Daje też podstawę prawną… Szczegóły
2043 2017-04-11 13:42:55 Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia" Szczegóły
2044 2017-04-06 02:54:08 Wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych. Szczegóły
2045 2017-04-06 02:46:45 Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych Szczegóły
2046 2017-04-06 02:42:33 Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców Szczegóły
2047 2017-04-06 02:39:26 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Szczegóły
2048 2017-04-06 02:36:32 Wpisanie do rejestru wyborców w części B Szczegóły
2049 2017-04-06 02:33:07 Wpisanie do rejestru wyborców w części A Szczegóły
2050 2017-04-06 02:28:59 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL Szczegóły