Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2051 2017-04-06 02:25:34 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Szczegóły
2052 2017-04-06 02:21:54 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców Szczegóły
2053 2017-04-06 02:17:53 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Szczegóły
2054 2017-04-06 02:14:32 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
2055 2017-04-06 02:11:03 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
2056 2017-04-06 02:03:29 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Szczegóły
2057 2017-04-06 01:50:00 Zgłoszenie pobytu czasowego Szczegóły
2058 2017-04-06 01:44:28 Zgłoszenie pobytu stałego Szczegóły
2059 2017-04-06 01:32:03 Kurenda dotycząca stawki zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. KURENDA !!! BURMISTRZ KCYNI INFORMUJE          Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.… Szczegóły
2060 2017-04-06 01:17:19 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie… Szczegóły
« 1 2 3 203 204 205 206 207 208 209 210 »