Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2061 2017-04-06 01:11:28 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Kcyni z dnia 17 kwietnia 2012 r. wprowadza się wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wzór wniosku w załączniku poniżej. Podstawa: Zarządzenie Nr 79/2012… Szczegóły
2062 2017-04-06 00:42:06 Laureaci konkursu "Społecznik Roku Gminy Kcynia" SPOŁECZNIK ROKU 2018 GMINY KCYNIA Jacek Maćkowski, Koło Turystów Górskich im. K. Bachledy przy ZP w Kcyni SPOŁECZNIK ROKU 2017 GMINY KCYNIA Tytułu nie przyznano. SPOŁECZNIK ROKU 2016 GMINY KCYNIA Barbara… Szczegóły
2063 2017-04-06 00:31:28 Regulamin konkursu KONKURS NA TYTUŁ "SPOŁECZNIKA ROKU GMINY KCYNIA" Na mocy Uchwały Nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Kcyni przyznaje tytuł "Społecznika Roku… Szczegóły
2064 2017-04-06 00:22:21 Wnioski dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem - procedura pod linkiem http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem/ Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników - http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zwrot-kosztow-dofinansowania-mlodocianych-pracownikow/   Szczegóły
2065 2017-04-06 00:15:02 Burmistrz Kcyni ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego - Kcynia, ul. Rynek 9 Burmistrz Kcyni ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych stanowiącego własność Gminy Kcynia, położonej w miejscowości Kcynia przy ul.… Szczegóły
2066 2017-04-06 00:07:54 Wykaz na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych Szczegóły
2067 2017-04-05 23:46:01 Poziomy odzysku i recyklingu Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Kcynia informuje: ZA ROK 2013. Podmiot odbierający… Szczegóły
2068 2017-04-02 05:18:58 Wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego 3 września 2016 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji… Szczegóły
2069 2017-04-02 05:09:43 Program współpracy na 2017 r. Szczegóły
2070 2017-04-02 04:45:13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia za miesiąc paździenrik i listopada 2016 r. Szczegóły
« 1 2 3 204 205 206 207 208 209 210 »