Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2541 2017-04-17 22:30:15 Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
2542 2017-04-17 22:27:29 Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
2543 2017-04-17 22:23:22 Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kcynia" Szczegóły
2544 2017-04-15 16:34:42 Przystąpienie do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia" Szczegóły
2545 2017-04-15 16:31:29 Przystąpienie do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia" Szczegóły
2546 2017-04-15 16:29:01 Przystąpienie do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia" Szczegóły
2547 2017-04-15 16:25:52 Przystąpienie do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia" Szczegóły
2548 2017-04-15 16:06:21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia Szczegóły
2549 2017-04-15 16:02:26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia Szczegóły
2550 2017-04-15 16:00:21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni Szczegóły
« 1 2 3 252 253 254 255 256 257 258 262 263 264 »