Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2021-09-03 08:39:54 Obwieszczenie RI.6730.41.2020.JW o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
22 2021-09-02 15:02:14 Zarządzenie 109.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w załączeniu. Szczegóły
23 2021-09-02 10:09:03 Zarządzenie 107.2021 Burmistrza Kcyni w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Suchoręcz Szczegóły
24 2021-09-02 08:34:13 Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w Kcyni przy ul. Bolesława Pobożnego, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Szczegóły
25 2021-09-01 12:46:00 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - północna część wsi Żurawia, gmina Kcynia Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
26 2021-09-01 12:42:11 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - zachodnia część wsi Żarczyn, gmina Kcynia Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia Szczegóły
27 2021-08-31 13:44:38 Zarządzenie Nr 106.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu postepowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni przy prowadzeniu i załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Szczegóły
28 2021-08-31 13:00:04 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia ogłoszonego 9 lipca 2021 r. Szczegóły
29 2021-08-31 09:40:43 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2021 r. Szczegóły
30 2021-08-31 08:31:03 Uchwała Nr XXXV/283/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 262 263 264 »