Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2020-07-08 10:35:08 Zarządzenie Nr 81.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Iwony Krakowiak - zatrudnionej na stanowisku zastępcy kierownika w M_GOPS w Kcyni Szczegóły
32 2020-07-06 09:52:14 Zarządzenie Nr 76.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Dziewierzewie Szczegóły
33 2020-07-06 09:47:57 Zarządzenie Nr 75.2020 Burmistzra Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
34 2020-07-06 09:44:13 Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia za 2020 rok Szczegóły
35 2020-07-06 08:22:05 Zarządzenie Nr 79.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w Stalówce obręb Karmelita Szczegóły
36 2020-07-06 08:17:27 Zarządzenie Nr 78.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły
37 2020-07-03 13:32:35 Zarządzenie Nr 77.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły
38 2020-07-02 22:40:52 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 lipca 2020 r. Szczegóły
39 2020-06-30 11:53:24 Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
40 2020-06-29 14:30:25 Zarządzenie Nr 74.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 208 209 210 »