Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2021-08-31 08:27:48 Uchwała Nr XXXV/280/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
32 2021-08-31 08:20:37 Uchwała Nr XXXV/279/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
33 2021-08-30 15:00:48 Uchwała Nr XXXV/278/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
34 2021-08-30 14:57:55 Uchwała Nr XXXV/277/2021 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 26 sieprnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
35 2021-08-30 14:55:21 Uchwała Nr XXXV/276/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
36 2021-08-30 14:52:55 Uchwała Nr XXXV/275/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Malicach Szczegóły
37 2021-08-30 14:50:20 Uchwała Nr XXX/274/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa w Zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin położone w granicach administracyjnych Gminy Kcynia Szczegóły
38 2021-08-30 14:46:58 Uchwała Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Kcynia na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
39 2021-08-30 14:44:02 Uchwała Nr XXXV/272/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019-2024" Szczegóły
40 2021-08-30 14:40:22 Uchwała Nr XXXV/271/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 262 263 264 »