Wzory druków 2020

Wzory druków

UWAGA! NOWE WZORY DRUKÓW DLA SEKTORA NGO Prezentujemy aktualną ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – jako NOWE obowiązujące od dnia dzisiejszego tj. 1 marca 2019 r.

Dostępne pod linkiem http://www.kcynia.pl/organizacje-pozarzadowe.html

 

Informacje

Rejestr zmian