Zajęcie pasa drogowego

  • Wydział Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  • Termin załatwienia Do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Tadeusz Szymański
  • Miejsce załatwienia Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -piętro II, pokój 208
  • Telefon kontaktowy 52 589 43 33
  • Miejsce odbioru Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -piętro II, pokój 207.
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie decyzji.
   2. Projekt oznakowań i zabezpieczeń miejsca prowadzenia robót.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Nakłada się opłatę w wysokości:
   5m2 x 0,80 zł. x 91 dni = 364,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100)
   Opłatę za zajęcie pasa drogowego w wyżej podanej wysokości należy uiścić na rzecz  Urzędu Miejskiego w Kcyni, nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
   Opłatę ustalono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXVII/174/04 z dnia 28.10.2004r.

  • Podstawa prawna

   Na podstawie art. 40 ust.1,4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian