Zarządzenie Nr 107.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.06.2019
  • Data wejścia w życie 07.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 107.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania komisji konkursowej
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian