Zarządzeniem Nr 169.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. 2017 r. Burmistrz Kcyni ogłasza konkurs dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie pn. „Rozwój Sportu na 2019

Zarządzeniem Nr 169.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.  2017 r. Burmistrz Kcyni ogłasza konkurs dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie pn. „Rozwój Sportu na 2019″. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie. Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśniać w Urzędzie Miejskim w Kcyni pokój nr 205, tel. 52 589 37 30. Prosimy o zapoznanie się zwłaszcza z katalogiem wydatków kwalifikowanych na bazie ustawy o sporcie. Na oferty czekamy do dnia 21 grudnia 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian