Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Zgodnie z KPA – 7 dni.
  • Osoba kontaktowa Adam Kaczmarek
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Telefon kontaktowy 52 589 38 42
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
   2. Formularz oświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego – do Kancelarii notarialnej
   3. Formularz oświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego – do Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Opłaty - Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym w Kcyni , nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 - Zwolnienie z opłaty skarbowej – w przypadku ubiegania się o poświadczenie niezbędne do przedłożenia do Agencji Nieruchomości Rolnych, w celu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształceniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2052)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian