Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Brak odpowiedzi w terminie 30 dni jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia
  • Osoba kontaktowa Adam Kaczmarek
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 42
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
   Załączniki:
   - mapa geodezyjna inwentaryzacji obiektu,
   - kserokopia zgłoszenia lub zezwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych wydana przez odpowiedni organ architektoniczno - budowlany
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian