Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

  • Wydział Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Justyna Makarewicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski Sekretariat pokój 103
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 30
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski Sekretariat pokój 103
  • Wymagane dokumenty Kopia umowy o pracę z młodocianym
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy nie ma
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) pracodawca  jest zobowiązany zawiadomić Burmistrza Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (wg wzoru zawiadomienia, stanowiącego załącznik nr 1). O zmianie adresu zamieszkania młodocianego pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Burmistrza Kcyni.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian