Zgłoszenie zgonu

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Od ręki
  • Osoba kontaktowa Beata Pietruszewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 108
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 26
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 108
  • Wymagane dokumenty 1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
   2. Dowód osobisty osoby zmarłej
   3. Książeczka wojskowa dla mężczyzn do lat 50
   Do wglądu:
   • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
   • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
   • małżonek lub dzieci zmarłego najbliżsi krewni lub powinowaci
   • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon

  • Podstawa prawna

   Art. 64 – 67 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2004 r., Nr 161, poz.1688 z późń. zmianami/.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian