Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2020 Obwieszczenie RR.6220.7.2020 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie Nr 36.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Petycja „NIE dla masztu telefonii komórkowej” Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok i informacji o kształtowaniu się WPF wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia – Kcynia ul. E. Jurczyka, obręb Kcynia dz. 878/2 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Komunikat Nr 1 Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr 34.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Wykazy nieruchomości „Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do oddania w użyczenie – Kowalewko, obręb Piotrowo dz. 453/2″ Szczegóły
« 1 2 3 191 192 »