Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za III kwartał 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.11.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni – referent ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie Nr 186.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie Nr 185.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie Nr 178.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 paździenrika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku toalety publicznej przy ul. Strażackiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr 187.2019 Burmistrza Kcyniz dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastepującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na czas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Porządek i projekty XV sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 174 175 »