Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.07.2021 Obwieszczenie RR.6220.8.2021.AK o zebranym mat. dowodowym Szczegóły
Akty prawne 22.07.2021 Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Kcyni z dhnia 14 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Sprawozdanie II kwartał 2021 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2021 Obwieszczenie RR.6220.3.2021.AK o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie 88.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku Ośrodku Zdrowia w Chwaliszewie Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie 90.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia skąłdu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 09.07.2021 Obwieszczenie RI.6733.7.202.JW Burmistrza Kcyni z dnia 8 lipca 2021 r. o wydanej decyzji Burmistrza Kcyni ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 09.07.2021 Zarządzenie Nr 87.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego oraz powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model 266 10.9t o numerze rejestracyjnym CNA 98FT, będącego własnością Gminy Kcynia. Szczegóły
« 1 2 3 255 256 »